Dorośli


Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

(lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:
- odpowiedniego zatrudnienia,
- szkolenia
- uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- uzyskania karty parkingowej,
- świadczeń z pomocy społecznej
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego, ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
- wniosek o wydanie orzeczenia,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu itd. (dokumentację medyczną można potwierdzić w instytucji wydającej dany dokument bądź w siedzibie Powiatowego Zespołu poprzez okazanie oryginału i kopii dokumentacji medycznej)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji,
- orzeczenie (kopia/ksero),
- jedno aktualne zdjecie

Niezbędne druki (wniosek, zaświadczenie lekarskie, wniosek o wydanie legitymacji) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej(poniżej).

Plik pdf Wniosek
14‑03‑2012 14:31:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie lekarskie
14‑03‑2012 14:28:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
848KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
617KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Oświadczenie
05‑09‑2014 11:55:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Mędrzecka
email: zoon@spradom.eu tel.:48 3815067 fax: superadmin
, w dniu:  06‑03‑2012 12:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Edyta Mędrzecka
email: zoon@spradom.eu tel.:48 3815067 fax: superadmin
, w dniu:  06‑03‑2012 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2018 14:48:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie